Bomen in Balans

 

Onderzoek naar een nieuwe behandelmethode


Bomen zijn de longen van de aarde. Vitale bomen dragen in belangrijke mate bij aan een vitaal ecosysteem; kwaliteit van de lucht, balans in het klimaat, aarde en water, vitaliteit van mensen/inwoners. Klimaatverandering wordt mede veroorzaakt door het op grote schaal weghalen van bomen.

Verschillende boomziekten waarvan de symptomen zichtbaar zijn in het landschap en stedelijk gebied verstoren deze vitale balans. In vele landen is essentaksterfte geconstateerd. Dat de situatie ook in Nederland serieus is blijkt uit de monitoring van de bomen op verschillende niveaus. In 2013 werden over deze ziekte Kamervragen gesteld. Ook de kastanjebloedingsziekte wordt in veel gebieden gesignaleerd. 

Bomen in de openbare ruimte zijn in beheer van gemeenten en organisaties. De aandacht die men heeft voor de vitaliteit van bomen en hoe men omgaat met constatering van ziekte kan in de praktijk sterk verschillen. Door verschillen in zienswijzen kan het gebeuren dat bomen vroegtijdig gekapt gaan worden.

In 2014 is een eerste fase-onderzoek gestart naar een nieuwe aanpak voor zieke bomen. Deze aanpak draagt bij aan optimale groei omstandigheden, zodat de conditie van de boom kan verbeteren en herstel van ziekte beter mogelijk is. Bij gezonde bomen werkt de behandeling preventief. De werking van deze behandelmethode sluit aan op natuurkundige principes. De methode is duurzaam, veilig voor het milieu en heeft tegelijkertijd een positieve uitwerking op de bodem. 

Er waren al positieve ervaringen met deze aanpak bij verschillende soorten bomen in tuinen van particulieren. Met dit onderzoeksproject worden resultaten in kaart gebracht voor met name zieke essen en kastanjebomen. Bij andere boomsoorten zoals esdoorn, beuk, eik is op enkele locaties ook een behandeling ingezet. De toepassing van deze unieke aanpak past heel goed in een duurzaam bomenbeleid.

Een proefbehandeling is ingezet in verschillende gemeenten en bos/natuurgebieden. In eerste instantie is een pilot behandeing ingezet bij een groepje van drie of meer bomen in verschillende ziektestadia. De deelnemers monitoren de bomen gedurende vijf jaar tenminste twee keer per jaar door middel van foto's en een korte vragenlijst. Gedurende het onderzoek kijken we hoe bij uiteenlopende condities (groeiplaats, situatie van de boom qua vitaliteit/aantasting) een optimale behandeling mogelijk is. 

In 2017 is op een aantal locaties bij een groter aantal bomen de behandeling gestart. Daarnaast is de behandeling toegepast in een boomgaard met verschillende fruitbomen.

Vanaf het najaar van 2018 is de behandelmethode uitgebreid met een nieuw hoogwaardig product.


© 2015-2020 Bomen-in-Balans.nl