Bomen in Balans

 

Vitale bomen in de wijk

Groen doet goed. De bomen in onze leefomgeving dragen op vele manieren bij aan de gezondheid van zowel onze omgeving als onszelf. Dat de natuur een positieve invloed heeft op onze gezondheid is ook in wetenschappelijk onderzoek bevestigd (o.a. het Vitamine G onderzoek). De gezondheid van de bomen om ons heen is dus iets wat ons als bewoners van een buurt direct aangaat.

Boomziekten

Als bomen ziek zijn, kan dit tot uiting komen doordat ze letterlijk minder groen zijn: als er sprake is van aantasting van bladeren of taksterfte. Dit is het geval bij essen die last hebben van essentaksterfte. Bij kastanjebomen kan het blad ook aangetast zijn door de kastanjemineermot. De kastanjebloedingsziekte uit zich in aantasting van de bast, dit kan zichtbaar zijn in ‘bloedingsplekken’ of scheurvorming.

Bij essentaksterfte is een schimmel gevonden die de boom aantast, bij kastanjebloedingsziekte een bacterie. Tot zover bekend, is er nog geen echte doorbraak bereikt wat betreft diverse behandelmethodes. Het is niet goed duidelijk waardoor de ene boom vatbaar is voor ziekte en de andere niet.

Samenwerken voor gezonde bomen in je eigen buurt  

In 2014 is met het project Bomen in Balans een eerste onderzoek gestart naar toepassing van een nieuwe behandelmethode voor verschillende zieke bomen. Deze aanpak draagt bij aan optimale groeiomstandigheden, zodat de conditie van de boom kan verbeteren en herstel van een zieke boom beter mogelijk is. Bij gezonde bomen (ook jonge aanplant) helpt de behandeling om de vitaliteit te behouden. De werking van deze methode sluit aan op natuurkundige principes.

De behandeling werkt op de gehele boom en heeft ook een positieve uitwerking op de bodem. Het is een duurzame methode die ook kan worden toegepast in combinatie met andere maatregelen die de boom zo goed mogelijk ondersteunen.

Wij werken samen met zowel burgers als mensen in verschillende gemeentes en organisaties die een nieuwe stap willen zetten om bomen een kans te geven op herstel. De motivatie om samen te werken voor hetzelfde doel is wat deze mensen bij elkaar brengt en ruimte creëert voor nieuwe oplossingen.

Wilt u meehelpen om zieke bomen in uw omgeving de kans te geven om weer vitaler te worden?

Neem dan contact met ons op. We kijken samen welke aanpak mogelijk is in uw buurt en wat de concrete eerste stap hiervoor is.

Email: info@bomen-in-balans.nl


In Leeuwarden is een burgerinitiatief gestart om behandeling van zieke kastanjebomen mogelijk te maken.

Contactpersoon (Friesland):

Mw. R. Hubeli

Telefoon: 06-19077102


In Zaandam kijken we of er draagvlak is voor een burgerinitiatief om zieke bomen te behandelen. Draagt u dit initiatief een warm hart toe en/of wilt u actief meewerken om behandeling mogelijk te maken? Wij horen het graag.

Contactpersoon: Mw. dr. I. Nijrolder

Telefoon: 06-37568297 


© 2018 Bomen-in-Balans.nl