Bomen in Balans

 

Vitaliteit en resistentie

In de natuur is altijd beweging. Er is altijd een wisselwerking tussen een organisme en de omgeving. Als de omstandigheden optimaal zijn, is er ruimte voor groei en ontwikkeling.  

De diversiteit in de natuur is een essentieel gegeven waardoor een soort zich optimaal kan aanpassen aan omstandigheden van het moment. Beperking van de diversiteit maakt soorten kwetsbaarder voor ziekte.

Natuurlijke resistentie tegen ziekte hangt samen met vitaliteit, en wordt mede beïnvloed door (veranderende) omstandigheden in de omgeving. Op veel plaatsen zijn groeiomstandigheden niet optimaal. De verarming van het natuurlijke milieu (bodem, lucht, water, klimaat) door menselijk ingrijpen zien we terug in verminderde vitaliteit van organismen. Om de balans te herstellen zijn positieve maatregelen nodig die op het hele ecosysteem werken. 

De methode die Bomen in Balans toepast, helpt om de groeiomstandigheden te verbeteren, en bomen optimaal ruimte te geven om te groeien en herstellen, voor de processen die nodig zijn om vitaliteit te versterken of beter te kunnen behouden. 

© 2018-2020 Bomen-in-Balans.nl